НОВИНИ
3

ИНИЦИАТИВИ НА ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ГР. БРЕГОВО

by / No Comments / 64 View / август 22, 2022

На 15 август, по инициатива и предложение на Общинския комитет „Васил Левски“, на тържествено заседание на Общински съвет-Брегово бяха удостоени и официално връчени символите за „почетен гражданин на Брегово“ на три лица със заслуги и приноси от епохата на Възраждането и съвремието ни.

Даскал Йон Чолака (удостоен посмъртно) – роден през 30-те години на XIX век е първият учител в Брегово, който въвежда учебници и взаимоучителния метод. Обучавал децата на различни дисциплини – смятане, четене, география и краснопис. През 1864 г. по негова инициатива е построено първото училище. В тежките години на робството той се включва и взема активно участие в борбите за църковна и национална независимост. През 1850 г. участва в съставянето на молба до Султана, събира подписи под изложението за турските жестокости след потушаване въстанието в Северозападна България. Негова е идеята да се изпрати молба до руския император Александър II за помощ срещу произвола на турските власти. Придружавал е Архимандрит Партений Велишки, с който са обикаляли селата, за да събират подписи от населението против турските жестокости и издевателства. Дал е клетва пред Дядо Антим (Екзарх Антим I) да въстанат и да се борят против поробителите. Неоценима е заслугата на даскал Йон Чолака за българската национална кауза по време на сръбската окупация на Бреговския край от юли до октомври 1878г. Тогава той заедно със свои другари тайно организира и подготвя населението да направи избор за присъединяване към България. При допитването, проведено от международна гранична комисия, в която българин е бил само Йон Чолака, бреговчани категорично изразили желание да живеят в България. По спомени на предците, именно в дома на Йон Чолака е бил създаден от Левски революционен комитет – тук Апостолът е нощувал при преходите си през границата за/от Сърбия и са били провеждани събрания.

Иван Йолов Бърдаров (удостоен посмъртно) – роден през 1895 г. в с. Кунино, Врачанско. Животът и дейността на Иван Бърдаров са тясно свързани с Брегово, с обществения, духовен и културен живот на бреговчани.  Той е първият директор и учредител на новопостроената гимназия в с. Брегово и създател на ученическия духов оркестър. Той е инициатор и активен участник в оформянето на площада на селото, в изграждането на часовниковата кула над читалището и в оформянето на градския парк пред училището. По негово време селското читалище оживява, то бързо се превръща в център на богата културна дейност. Бърдаров има значителен принос за развитието на библиотечното дело и читалищната дейност, която насища с разнообразни форми за привличане и участие на населението. Бърдаров е образец на човек с истински възрожденски дух. Носител на нови идеи. Будител и борец за нов начин на живот, в който образованието, културата и възпитанието се явяват върхова ценност.

Нинко Георгиев Заяков е роден на 17.04.1931 г. в гр. Брегово. Професионалният му път изцяло е свързан с дейността на културно-просветните институции. Научно-изследователските му интереси и приноси засягат историята на Видинския край, етнографията, топонимията, вкл. особеностите на населението по поречието на р. Тимок. Особено задълбочени са проучванията му за периода на средновековието и турското робство  В редица статии, доклади, интервюта, публикации Нинко Заяков разглежда интересни теми за народните занаяти, песни и обичаи.  Само в местния периодичен печат са публикувани над 200 негови статии с научен и популярен характер, легенди, очерци и пътеписи от най-различни сфери на културно-историческото наследство и съвременността.

Също по инициатива на Общински комитет „Васил Левски“ на 15 август в Брегово беше открита и паметна плоча на Иван Йолов Бърдаров във връзка със 125 г. от рождението му и удостояването му със званието почетен гражданин. Издаден е също и алманах.