profD1

В памет на професора

by / No Comments / 115 View / юли 15, 2016

profD1

Дойно Дойнов

(1929‒2014)

 

Аз тръгнах към Левски преди много години

с целта да открия себе си и своя Левски“

 

Проф. Дойно Дойнов е роден на 16 юли 1929 г. в с. Буново, Пирдопско. Той е основател и дългогодишен председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и един от най-изтъкнатите изследователи и популяризатори на делото и живота на Апостола на свободата. Той е инициатор за издаването със съдействието на Общобългарския комитет и фондация на сборниците „Васил Левски. Документи“ в два тома (2000, 2009), „Левски пред съда на Портата“ (2007), годишника „Българското възраждане. Идеи, личности, събития“ и др. Последната година от живота си посвети на написването на книгата „Левски – най-ясната загадка“.

Професорът беше широко скроен човек, с голямо сърце, възрожденски дух и почтеност. Общественик, който с вдъхновяващо слово и отдаденост увличаше последователи за реализиране на своите родолюбиви идеи и проекти. Изтъкнат учен, автор на монографии, стотици студии и статии за Васил ЛевскиАприлското въстание, националноосвободителните и обединителни борби на българския народ и националната държава, на сценарии (между които и на документалния филм „Левски пред съда на Портата и на историята“), редактор на документални сборници и издания. Преподава история в Художествената академия и във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Директор е на Археологическия музей към БАН (1971–1978), заместник генерален директор и генерален директор (1979–1981) на Дирекция „Културно-историческо наследство“ при Комитета за култура, началник на Главно управление на архивите при МС (19811991), член на Ма­кедонски­я­ на­учен инсти­тут в София. От 1991 г. до смъртта си през 2014 г. е председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

За извънредно големи заслуги за развитието на историческата наука е награден през 2004 г. с орден „Стара планина“ I степен, удостоен е и със званието Почетен гражданин на Велико Търново за изключително активната му дейност в изучаване, популяризиране и опазване на уникалното културно-историческо наследство на града.

На 24 май тази година, в деня на празника на българската просвета и култура, в негова памет е открита паметна плоча на родната му къща в с. Буново.