НОВИНИ
levski-slide02

Васил Левски, Букурещ

by / No Comments / 1259 View / март 14, 2014

Fotos_4Васил Левски, облечен в униформа с куртка тип „венгерка”, Букурещ, 1868 г. Фотограф Карол поп де Сатмари. Четвъртата фотография – Васил Левски е изобразен в цял ръст, облечен в бяла униформа, куртка с ширити (тип „венгерка”), панталони с лампази, с ботуши и без шапка. Шапката е поставена на постамент, в дясно, върху който е облегната пушка капсулия. Шапката е очевидно кожена, с бончук отгоре и кокарда-герб, не български. Ръцете си Левски е подпрял върху тежка кавалерийска сабя. Върху куртката е препасан шлейф. Тази фотография е получила популярност под названието „Снимка на Левски в униформа на Първата легия”. Това е неточно. Всъщност снимката е направена значително по-късно, по времето, когато Левски вече е напуснал Втора легия и е отишъл в Букурещ. Най-вероятно снимката е от края на 1868 г. или началото на 1869 г. – тя излиза от ателието на известния художник и фотограф в Букурещ – Карол поп де Сатмари, придворен фотограф. Униформата е реквизит от ателието му.