НОВИНИ

Как да дарим?

Възможни начини за дарение към Общобългарски Комитет „Васил Левски“!

Всяка подкрепа е важна за нас и ще послужи за по-бързото реализиране на нашите цели.

Можете да изберете най-удобния за вас метод от списъка по-долу.За да дарите чрез банков превод, моля преведете дарението си по следната сметка на Общобългарски Комитет “Васил Левски”:

Банкова сметка в лева:

Банка ДСК – АД

BIC: STSABGSF

IBAN: BG16STSA930000ZALEVSKIМожете да изпращате дарения чрез телеграфен или пощенски запис до: Васил ВАСИЛЕВ – председател на ОБК “Васил Левски”

София 1000, пл. “Славейков” 11,

ет. 2, ст. 3 и 4.

тел.: 02 988 35 83

тел.: 02 917 88 00

komitet@vasil-levski.bg

Вътрешните пощенски и телеграфни записи се подават (приемат) и изплащат във всички пощенски станции на територията на страната. Размерът на сумата на подадените записи и вносни бележки е регламентирана в “Цени на универсални услуги и цени на пощенски услуги, предоставяни от “Български пощи” ЕАД.

* Пощенски запис – максимален размер 3000 лв. * Телеграфен запис – максимален размер 3000 лв. * Превод на суми с вносни бележки – няма ограничения

Подателите на пощенски записи, при желание от тяхна страна, могат да ползват и допълнителни услуги:

* Известие за доставяне (изплащане) * До поискване * Съобщение на подателя

Подателите на телеграфни записи, при желание от тяхна страна, могат да ползват и допълнителни услуги:

* Съобщение на подателя , записано в преводната телеграма

За всеки превод с пощенски и телеграфни записи и вносни бележки се издава разписка или данъчна фактура. Изплащане на вътрешни пощенски и телеграфни записи – извършва се съгласно изискванията на “Инструкцията за организация на работата в пощенските съобщения”. Начин на изплащане

* Получателите се уведомяват задължително, с покана на адрес, за постъпил на тяхно име пощенски или телеграфен запис в пощенската станция * Изплащането на вътрешни пощенски и телеграфни записи на получателите се извършва при представяне на документ за самоличност (лична карта)

Място на получаване:

* На гише в пощенската станция * На адреса на получателя

Благодарим Ви за благородната постъпка!

За дарения в брой, заповядайте на адрес:

София 1000, пл. “Славейков” 11,

ет. 2, ст. 3 и 4.

тел.: 02 988 35 83

тел.: 02 917 88 00

komitet@vasil-levski.bg

Благодарим Ви за благородната постъпка!


Подкрепете Общобългарски Комитет Васил Левски BGN
Плащането се осъществява чрез ePay.bg – Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметки
Подкрепете Общобългарски Комитет Васил Левски

Благодарим Ви за благородната постъпка!