dsc_5765

25 години Общински комитет „Васил Левски“ в Пазарджик

by / No Comments / 173 View / ноември 11, 2016

dsc_5765 С празнична тържественост, в навечерието на Деня на народните будители, когато тачим титаните на българската свяст, бе отбелязана 25-та годишнина на Общинския комитет „Васил Левски“ – Пазарджик.

         През този период негови председатели са : Димитър Жлегов, от 27.04.1994 год., Пенка Николова и от 01.12.1997 год. до момента Цветанка Иванова.

         Създаването на комитета е многозначно събитие в съвременната история на града, заяви в словото си председателката Цветанка Иванова, която направи отчет за дейността.

 

„Ратувахме за съхраняване и популяризиране на делата и заветите на Апостола, на идейните му позитивни послания за разкриване на Европейските и общочовешки измерения на неговите възгледи, за опазване, съхраняване, създаване и предоставяне на познания, относно културно-историческото наследство от Възрожденската епоха, свързани с устоите на националното ни единение и държавно оцеляване, за утвърждаване на родното ни самочувствие и опазване на българската ни единтичност“, каза тя.

Отбелязано бе и значението на работата с децата от клубовете „Млади възрожденци“ като създаване на мост между поколенията.

Комитетът има бъдеще, защото времето и днес търси свои апостоли будители, заключи г-жа Иванова.

         Показана бе изложба за дейността на комитета със съдействието на РИМ и архива в града, аранжирани бяха и постери на клубовете „Млади възрожденци“. Гостите и участниците в тържеството по стар български обичай бяха посрещнати с пита и  закичени с юбилейна лентичка и здравец, а възпитаници на гимназия „Иван Сергеевич Аксаков“, облечени във възрожденски одежди връчваха на присъстващите послания от известни будители.

         Допълнителна тържественост на събитието придадоха изпълненията на стихотворения за Васил Левски на ученички от НУ „Васил Левски“ в града, както и изпълненията на  Представителен народен хор „Омана“ при СОУ “Георги Брегов“ с ръководител Мариана Пепелянкова.

Общински комитет „Васил Левски“ получи благодарност и признание чрез множество поздравителни адреси от представители на местната власт  и на свой ред благодари за съдействието, което получава от Община Пазарджик за осъществяване на инициативите си.