НОВИНИ
Levski1

Учреден е Национален инициативен комитет за честване на 180 години от рождението на Левски

by / No Comments / 707 View / януари 13, 2017

Levski1

По инициатива и с неуморните усилия на ръководството на Общобългарския комитет „Васил Левски“ на 11.01.2017 г. бе учреден Национален инициативен комитет за отбелязване на 180 години от рождението на Апостола на свободата. Учредителното събрание се състоя с любезното домакинство на  Министерство на културата.

Министърът на културата Вежди Рашидов откри срещата. След като приветства присъстващите и отбеляза значимостта на събитието, той даде думата на Васил Василев в качеството му на председател на Общобългарския комитет „Васил Левски“ /ОБКВЛ/ – инициатор и главен радетел за обявяването на 2017 г. за Година на Левски.

Васил Василев благодари на министър Рашидов, задето от юли 2016 г. е приел присърце идеята за обявяване на 2017 г. за Година на Левски. Той приветства със задоволство присъствието на срещата на интелектуалци, „представляващи духа на българския народ“. Работата по идеята за Година на Левски започна преди месеци, в нея се включиха и кметовете на Карлово и Ловеч като целта е покажем на колкото може повече хора в България и зад граница величието на Васил Левски, допълни той.

Васил Василев предложи няколко инициативи:

  1. През 2017 г. да бъде представена изложба, посветена на Левски, в столиците на страните, където българското националноосвободително движение е намерило опора- Букурещ, Белград, Москва, Париж, Лондон и др. Целта е да покажем как един човек в онези тежки условия успява „да всели в душите стремежа към свобода“.
  2. Национална среща на децата от клубовете „Млади възрожденци“ на 6 май 2017 г. в София. На нея представителите на повече от 3500 деца, членуващи в клубовете ще покажат сътвореното от тях за Левски.
  3. Третата инициатива е свързана с извършеното преди 2-3 години разсекретяване на румънските полицейски архиви до края на 19 век и основателната надежда, че сред документите има такива, касаещи живота и делото на българските дейци на националноосвободителното движение, пребивавали в Румъния. Вече е установен контакт с румънските власти в тази насока и в резултат имаме автентичен документ от разпит на Филип Тотю.Васил Василев изрази надежда, че медиите ще съдействат за осъществяването на посочените инициативи.

Доц. Венцислав Велев от МК съобщи на събралите се, че по предложение на ОБКВЛ министър Рашидов е приел да оглави Националния инициативен комитет /НИК/ за отбелязване на Годината на Левски. Той също така запозна присъстващите с кратка статистика за обектите – училища, читалища и др., носещи името на Апостола. Любопитен факт е, че откритият неотдавна астероид 20483 е назован също с името „Левски“.Доц. Велев съобщи също, че ръководителите на читалищата в страната са приканени да дадат информация за планираните за 2017 г. събития, която, заедно с планираното от общините Карлово и Ловеч ще бъде обобщена и представена от МК. Доц. Велев прикани настойчиво медиите да отразяват обстойно събитията, посветени на Годината на Левски в национален и международен план.

         След като отбеляза, че за първи път в историята на МК има министър с два последователни мандата, министър Рашидов призова да бъдем внимателни, когато говорим за Левски, защото „името му не е обикновен донор, та някои да оцеляват чрез него“. В този ред на мисли той се обърна с благодарност към Васил Василев за мащабността на идеята му и го определи като „патриот, превърнал опазването на делото на Левски в своя съдба“. Министърът предложи Националният инициативен комитет да покани новоизбрания президент Румен Радев след встъпването му в длъжност  за почетен патрон на Годината на Левски. Той предложи също за заместник-председател на НИК да бъде избран Васил Василев, а също така и кметовете на Ловеч и Карлово Корнелия Маринова и Емил Кабаиванов. Предложено бе и създаването на организационен комитет с оперативни функции, който да бъде оглавен от МК в лицето на доц. Велев, началник на отдел „Регионални дейности“  в министерството, и да включва представители на ОБКВЛ и на общините Карлово и Ловеч.

Доц. Велев отбеляза, че в писмото- покана за първото събиране на НИК има предложение институциите да излъчат свои представители. Той прочете текста на поканата, която ще бъде отправена към президента Радев след 23 януари. Събранието одобри.

Кметът на Ловеч Корнелия Маринова съобщи, че вече са готови с програма на събитията през 2017 г. и увери, че ще са изпълнени със съдържание. Кметът на Карлово Емил Караиванов уведоми за същото и гарантира, че всички събития ще бъдат изплнени със смисъл и точно, както са планирани.

Славка Бозукова от в-к „Стандарт“ отбеляза, че изданието им винаги е давало трибуна на всички, които биха искали да разкажат „как чувстват Левски“. Напомни ,че отново ще издават тефтерчето на Левнски, а също и книга, посветена на Апостола, която подготвят заедно с Иван Гранитски.

„Левски е най-нематериалното чудо на България, а другото чудо са децата“, каза тя и предложи да бъде подета иницитива да именуване на летище София с името на Левски, подобно на парижкото „Шарл Де Гол“ и др.През 2017 г. летището ще бъде отдадено на концесионер и затова тя помоли МК  своевременно да се задейства такава клауза да бъде включена в концесионния договор.

Акад. Антон Дончев направи вдъхновен паралел между мрежата от комитети на  Левски и сегашните клубове „Млади възрожденци“, които никнат из цялата страна. Младите имат нужда от криле, а пред нашия народ не е поставена задача, каза академикът. Клубовете на децата са изключително значими като места на реално сливане на етноси, на „реално претопяване на сплавта, наречена българска нация“, а учителите, които ги ръководят са „новите апостоли“, обобщи той.

 Акад. Дончев призова държавата в лицето на институциите да подпомогне тази дейност. За целта предложи НИК да се обърне към управлението на страната с искане за финансово подпомагане на клубовете „Млади възрожденци“ и популяризиране на направеното от тях.

Доц. Велев предложи на събранието да гласува направените предложения, както следва:

  1. Летище София да носи името на Левски – прие се, като се възлага на МК да търси възможности за това
  2. Искане за държавна финансова помощ за клубовете „Млади възрожденци“ – Корнелия Маринова отбеляза наличието на такива възможности и сега чрез механимите в ОП “Наука и образование“, съгласно частта, касаеща материалната база и пособията всяко училище може да има свой клуб.Доц. Велев добави в отговор, че тъй като поканеният заместник-министър на образованието и науката Стаматов не е могъл да присъства, но е изпратил представители на МОН, въпросът за клубовете и помощта ще бъде обсъден с тях.

    МК ще подготви примерна програма и ще покани членовете на НИК да я одобрят, уведоми доц. Велев, след което закри събранието.