НОВИНИ
Национален конкурс

Регламент на националния ученически конкурс

by / No Comments / 2899 View / февруари 10, 2017

Национален конкурс

РЕГЛАМЕНТ

 

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА:

180 години от рождението на Васил Левски

І. Общи положения:

Националният  ученически  конкурс, посветен на  180-годишнината от рождението на Васил Левски, е част от официалните чествания за отбелязване на годишнината, която се провежда по инициатива на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и с подкрепата на правителството на Република България.

 1. Цели:
 • Да се предостави възможност на младите хора да изразят своето отношение към делото на Апостола на свободата;
 • Да се насочи вниманието на младите хора към националната история;
 • Да се стимулира творческото мислене и изявата на младите хора;
 • Да се даде възможност на учениците чрез средствата на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) да представят своята гледна точка за значението и актуалността на събитието в националната ни история;
 • Да се стимулира изследователска дейност;
 • Да се формират умения и компетенции за работа по проект – самостоятелно или в екип;
 • Да се възпитават младите хора в дух на патриотизъм и активно гражданство.

 III. Условия за участие:

Учениците имат право да участват  с :

 • авторски творби (есе, стихотворение, рисунка, песен)
 • мултимедийни проекти
 • оформяне на етнографски кът в училище
 • изследователска/издирвателска краеведческа дейност
 • социална дейност

В конкурса могат да участват всички ученици от страната и чужбина, разпределени в три възрастови групи;

 • до IV клас
 • V – VII клас
 • VIII – XII клас
 1. IV. Изисквания към представените проекти и творби:
 2. 1. Есе, стихотворение, разказ, песен, рисунка

А. Есе

Участието с есе е индивидуално.

Критерии за оценяване:

 • ясно и точно формулирана теза;
 • удачно подбрани аргументи;
 • личностна позиция;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • езикова и стилистична култура;

Изискване към участниците:

 • обемът да не е повече от 2 листа формат А4;
 • допуска се творчески подход при формулировката на заглавието.

 Б . Стихотворение, разказ, песен

Учениците могат да участват с повече от една творба, която да е посветена на 180 годишнината от  рождението на Васил Левски.

В. Рисунка

Всеки участник може за изпрати не повече от две рисунки с размери до 35/50 см., като може да се използва свободно избрани материали и техники: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж, смесени техники.

Творбите не трябва да се паспартират и рамкират.

На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни:
– лично и фамилно име на автора,;
– клас и училище;
– е-mail, точен адрес, телефон за контакт;

 Рисунките няма да бъдат връщани на авторите и организаторите запазват правото си да ги използват за представителни или рекламни цели, свързани със събитието.

 

 1. Мултимедийни проекти

Участието с мултимедийни проекти може да бъде индивидуално или в екип.

Всеки участник, отговарящ на условията, може да участва с не повече от два проекта.

Специфични  изисквания:

 • Участниците с мултимедийни проекти следва да посочат всички източници, които са ползвали при разработването на проекта;
 • Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, телефон, e-mail;
 • Мултимедийните проекти да бъдат разработвани на лицензиран  или свободноразпространяем софтуер, работещ под операционна система Windows;
 • Няма ограничения в сложността и в съдържанието, в използвания формат и обем;
 • Проектите могат да бъдат представени и като обикновено  слайдшоу в Power Point или като мултимедия с флаш приложение, вградено видео, макромедия и др.
 • Мултимедийните проекти да имат времетраене до 10 минути.

Критерии за оценяване:

 • осмисляне, аргументираност и достоверност на темата;
 • умение за излагане на фактите;
 • елементи на изследователска дейност;
 • оригиналност и творчески подход към темата;
 • представяне на проекта чрез интегриране на ИКТ;
 • използване на различни източници и коректност в тяхното посочване;
 • езикова и стилистична култура;
 • естетическо изпълнение;
 • спазване на посочените специфични изисквания.
 1. Изследователска/издирвателска и краеведческа дейност, оформяне на етнографски кът в училище

А. Изследователска/издирвателска и краеведческа дейност

Участието на учениците може да бъде индивидуално или в екип.

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, телефон, e-mail,  имена на научни ръководители.

   Критерии за оценяване:

 • До оценяване ще бъдат допуснати исторически източници, които са свързани с темата на конкурса.
 • Спазване на изискванията към представените  документи.
 • Предимство ще имат документи, които са:
 • непубликувани до момента
 • свързани с фамилната история на участниците
 • показващи делото на Васил Левски през призмата на местната история и ресурсите на устната история (интервюта, спомени на близки и други подобни);
 • Оригиналност и творчески подход към темата.

  Изисквания към представените документи:

До оценяване ще бъдат допуснати исторически източници, които са свързани с темата на конкурса.

Материалите за конкурса трябва да бъдат представени във вид на:

 • Снимки на хартиен и електронен носител, сканирани или снимани с резолюция не по-малка от 300 пиксела във формат bmp, jpg
 • Текстове на хартиен и електронен носител, във формат Word.

 

 • Всеки документ да бъде придружен от Паспорт, издържан в езиково и стилистично отношение и съдържащ следните данни:
 • Наименование на документа;
 • Автор;
 • Дата на създаване;
 • Произход (къде се съхранява – музей, библиотека, личен архив);
 • Архивна единица №.  ( ако източникът се съхранява в музей или архив);
 • Кратко описание ( не повече от ½ страница А4);
 • Връзка със събитието и аргументация на приноса му в осветляването на делото на Васил Левски ( не повече от 1страница А4).

 

Б.  Оформяне на етнографски кът в училище

 

Участието на учениците може да бъде индивидуално или в екип.

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, телефон, e-mail,  имена на научни ръководители.

Материалите за конкурса трябва да бъдат представени във вид на:

 • Снимки на хартиен и електронен носител, сканирани или снимани с резолюция не по-малка от 300 пиксела във формат bmp, jpg
 • Кратко описание на хартиен и електронен носител, във формат Word  ( не повече от ½ страница А4);.

 

 1. Социална дейност

 

Участието на учениците може да бъде индивидуално или в екип.

Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, точен адрес, телефон, e-mail,  имена на научни ръководители.

Материалите за конкурса трябва да бъдат представени във вид на:

 • Снимки на хартиен и електронен носител, сканирани или снимани с резолюция не по-малка от 300 пиксела във формат bmp, jpg
 • Кратко описание на хартиен и електронен носител, във формат Word  (не повече от ½ страница А4);.

 

 

 

 1. Оценяване :
 • Разработките се оценяват от Национална комисия.

Всички материали за конкурсамултимедийни презентации (във вид на запис на диск), есета, стихотворения, разкази, песни и рисунки да се изпращат на адрес:

г-жа Силвия Калпакова на e-mail: s.kalpakova@vasil-levski.bg

Краен срок за изпращане на материалите – 7 април 2017 г.

Информация за Националния ученически конкурс ще бъде качена на официалната уеб страница на Общобългарския комитет „Васил Левски”: htpp://www.vasil-levski.bg, както и на фейсбук страницата : https://www.facebook.com/Vasil.Levski

 

 Обявяване на резултатите:

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени до 25 април 2017 г.

Награди:

 • Церемонията по награждаването ще се състои на Третата национална среща на клубовете „Млади възрожденци“ на 6 май 2017 г. в град София.

 

 • Ще бъдат раздадени 3 награди (първа, втора и трета) за всеки раздел и възрастова група.
 • Наградите се осигуряват от организаторите;
 • Всички отличени получават грамоти;
 • Класираните на първите места ще бъдат представени на сайта на Общобългарския комитет „Васил Левски“.

 Уведомяване:

 • Авторите на номинираните разработки ще бъдат уведомени по телефон или по електронна поща, в зависимост от посочен от тях адрес за комуникация.