НОВИНИ
Паметник_Васил_Левски_3

Програма за работа на Общинския комитет „васил Левски“ в град Ловеч

by / No Comments / 16 View / февруари 27, 2024

ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЛОВЕЧ ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – ЛОВЕЧ ЗА 2024 ГОДИНА I. Научни, културни и обществени прояви: 1. Възпоменателни събития, посветени на 151 години от гибелта на Васил Левски 1.1. Награждаване на участниците в Краеведска обиколка „Левски в Ловеч“ Организатор: РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч Дата: 15.02.2024 г.14.30 ч. – РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 1.2. Откриване на изложба „Места на памет 1873-1937“ на БАН и на изложба „151 години от гибелта на Апостола“. Представяне на филма „Прослава за Левски“ на Регионален исторически музей-Ловеч Организатори: Община Ловеч, РИМ – Ловеч, ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Дата: 15.02.2024 г.14.30 ч. – ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ – Ловеч 1.3. Събрание на тема: ,,Васил Левски – живот и дела”, с филм „Апостолът на Свободата”, за отбелязване на 151 г. от неговата гибел. Лектор: Иван Лалев – историк Организатор: Военен клуб – Ловеч Дата: 16.02.2024 г. 10.00 ч.- – Военен клуб – Ловеч 1.4. Отбелязване на 151 г. от гибелта на Апостола в гр. Ловеч съвместно с Община Ловеч, Регионален исторически музей Ловеч, ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч, Регионални клубове при НД „Традиция“, Общински комитет „Васил Левски“ и др. по следната програма: 18 февруари 17:30 ч. Панихида за Апостола в храм „Успение Богородично“ 18:00 ч. Гражданско поклонение с военен ритуал на паметника на Васил Левски в Ловеч 19 февруари 8:30 ч. Туристически поход „По стъпките на Апостола“ от Ловеч до Къкринското ханче, през местността Пази мост, организиран от ТД „Стратеш“ – Сборен пункт пред ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ 10:30 ч. Поклонение в историческата местност Пази мост 11:00 ч. Възстановка на залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче, организирана от регионални клубове при НД „Традиция“ 11:15 ч. Гражданско поклонение пред паметника на Васил Левски в Къкринското ханче, с участие на ученици от ОУ „Васил Левски“ 17:30 ч. Откриване на изложба „70 години музей „Васил Левски“ – ХГ „Проф. Теофан Сокеров“ 19:00 ч. Възпоменателно факелно шествие „151 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ“, организирано от „Ловчанци“ – Сборен пункт пред Катедрален храм „Св. св. Кирил и Методий“ 1.5. „Поклон, Апостоле“ – патронен празник на ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч Организатор: ОУ „Васил Левски“ – гр. Ловеч Дата: 19.02.2024 г.10.00 ч. – Драматичен театър – Ловеч 2. Изготвяне на образователни програми „Левски и будните хора на Ловеч“ Организатори: Община Ловеч, РУО – Ловеч и екип от учители, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Срок: м. февруари до 31 май 3. Организиране на фотоконкурс „Памет за Апостола“ Организатори: Фондация „Васил Левски“, НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, Община Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Обявяване: м. март Предаване на работите – до 30 юни Награждаване – м. октомври 4. Провеждане заседание на Управителния съвет на Фондация „Васил Левски в гр. Ловеч. Организатори: Фондация „Васил Левски“, НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово, ОК „Васил Левски“ Срок: м. април – Гр. Ловеч 5. Провеждане на ученически дебат с модератор проф. Пламен Митев – 155 години от началото на Втората обиколка на Васил Левски из българските земи. Организатори: Фондация „Васил Левски“, НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово, Община Ловеч, РУО – Ловеч, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Срок: м. април – Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ 6. Изложба на открито „ 60 години паметник на Васил Левски в Ловеч Организатори: РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч, Отдел „Държавен архив – Ловеч, Община Ловеч Откриване:10.05.2024 г. – Пешеходна зона до Община Ловеч 7. Организиране на среща с проф. Орлин Събев от ИБЦТ за представяне на нови преведени османски документи от османо-турския архив, свързани с Левски. Организатори: Община Ловеч, РУО – Ловеч, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Срок: м. юни – Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“ 8. Годишна среща на Председателите на Общинските комитети „Васил Левски“ Организатори: Общобългарски комитет”Васил Левски“, ОК „Васил Левски“ – Ловеч, Община Ловеч, РИМ – Ловеч Срок: м. юни – гр. Ловеч 9. Събрание на военно родолюбивите организации на тема: „187 г. от рождението на Васил Левски Лектор: Николай Василев – Военен клуб и клуб „Лик” Прожекция на филма: „Лъвский: Европеец в Българско” Организатор: Военен клуб – Ловеч Дата: 17.07.2024 г. 10:00 ч. – Военен клуб – Ловеч 10. Честване на 187 г. от рождението на Васил Левски / по отделна програма/ Организатори: Община Ловеч, РИМ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Дата: 18.07.2024 г. – Къкринско ханче, Паметник на Васил Левски в Ловеч 11. Радиопредаване с участието на Теодор Тончев, уредник в РИМ – Ловеч на тема „150 г. от Общото събрание на БРЦК /1874 г./ Организатори: Община Ловеч, РИМ – Ловеч, Общинско радио – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Дата: 20.08.2024 г. – Общинско радио – Ловеч 12. Радиопредаване с участието на Теодор Тончев, уредник в РИМ – Ловеч на тема „155 години от приключването на Втората обиколка на Васил Левски из българските земи /1869 г./ Организатори: Община Ловеч, РИМ – Ловеч, Общинско радио – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Дата: 26.08.2024 г. – Общинско радио – Ловеч 13. Стартиране на образователната програма на РИМ – Ловеч „Аз уча в музея“ Организатори: Община Ловеч, РУО – Ловеч и екип от учители, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Срок: м. октомври 2024 г. – РИМ – Ловеч 14. Провеждане на образователна игра за ученици с въпроси и отговори на тема: „150 г. от Общото събрание на БРЦК /1874 г./ чрез онлайн платформа „Четенето е модерно“ на сайта на РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч Организатори: РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч, РИМ – Ловеч Срок: м. октомври 2024 г. – Онлайн платформа „Четенето е модерно“ на сайта на РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч 15. Организиране и награждаване на участниците в: – Образователна игра за ученици с въпроси и отговори на тема: „150 г. от Общото събрание на БРЦК /1874 г./ чрез онлайн платформа „Четенето е модерно“ на сайта на РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч – Националния конкурс за фотография „Паметни места, свързани с делото на Васил Левски“ Организатори: Фондация „Васил Левски“, НМ „Васил Левски“ – гр. Карлово, Община Ловеч, РУО – Ловеч, РИМ – Ловеч, РБ „Проф. Б. Цонев“ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Срок: м. октомври 2024 г. – гр. Ловеч 16. Отбелязване на 152 г. от залавянето на Васил Левски в Къкринското ханче /1872 г./ Организатори: Община Ловеч, РИМ – Ловеч, ОК „Васил Левски“ – Ловеч Дата: 27.12.2024 г. – Местност „Пази мост“, Къкринско ханче II. Организационна дейност: 1. Провеждане на заседание на Общински комитет „Васил Левски“ – Ловеч за обсъждане и изготвяне на проект на План за дейностите през 2024 г. Дата: 11.01.2024 г., 14.00 ч. – Приемна на Община Ловеч „Бароковиа къща“ 2. Провеждане на заседание на Общински комитет „Васил Левски“- Ловеч, с участието на директора на ОУ „Васил Левски“ – Ловеч, началника на РУО – Ловеч, директора на РИМ – Ловеч, директора на РБ „Проф. Беню Цонев“ – Ловеч, директора на отдел „Държавен архив“ – Ловеч и представители на Община Ловеч Дата: 24.01.2024 г., 14.00 ч. – Приемна на Община Ловеч „Бароковиа къща“ 3. Провеждане на открити заседания на Общински комитет „Васил Левски“- Ловеч Срок: постоянен – Приемна на Община Ловеч „Бароковиа къща“ 4. Провеждане на работни срещи с представители на институции и партньорски организации във връзка с организирането и реализацията на съвместни инициативи, свързани с популяризиране на делото на Апостола. Срок: постоянен -гр. Ловеч 5. Участие в заседанията на Общобългарски комитет „Васил Левски“ и Фондация „Васил Левски“ Срок: постоянен