НОВИНИ

Колективно членство

Колективно членство

 

Колективни членове са общинските и местни комитети „Васил Левски“; училища, читалища, музеи, обществени, културни и спортни институции; граждански организации, чиято дейност е сродна с дейността на Общобългарския комитет „Васил Левски“ и/или приемат неговия Устав. Общинските и местните комитети се създават с учредителни събрания на териториален принцип при наличие на най-малко петима кандидати за членове. Местните комитети могат да се обединяват в общински или направо да членуват в Общобългарския комитет „Васил Левски“. Институции и граждански организации кандидатстват за членство с едностранно писмено волеизявление до председателя на ОБКВЛ. Колективното членство се утвърждава от Управителния съвет.