Индивидуално членство

Индивидуално членство

Индивидуален член може да бъде пълнолетен дееспособен български гражданин от страната или чужбина, който изповядва основните принципи в идеологията на Васил Левски – родолюбие и хуманизъм и приема Устава на Общобългарския комитет „Васил Левски“. Кандидатите за индивидуални членове на Общобългарския комитет „Васил Левски“ трябва да се обърнат към съответния общински или местен комитет, или към Управителния съвет на ОБКВЛ и да попълнят формуляр, който ще им бъде предоставен или който можете да изтеглите оттук.

 

След попълване формулярът трябва да бъде изпратен на адрес:

гр. София 1000 пл. „Славейков“ № 11 ет.2 ст. 3-4 Общобългарски комитет „Васил Левски“

 

Решението за приемане или отказ се взема от съответния комитет или от Управителния съвет.