НОВИНИ

Списък на Управителен Съвет

ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Мандат 2017– 2020 г

.

1. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ e-mail: v.vassilev@vasil-levski.bg

2. ДОЦ. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ – ЗАМ. – ПРЕДСЕДАТЕЛ СУ „Св. Климент Охридски”, Преподавател e-mail: g_vulchev@yahoo.com

ЧЛЕНОВЕ

3. БОЯН БОТЙОВ Общонародна фондация „Христо Ботйов”, Председател e-mail: botyov.fond@gmail.com

4. ВАСИЛ КАРАИВАНОВ ПС „Холдинг” e-mail: karaivanov.karlovo@gmail.com

5. ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ Общински комитет “Васил Левски” – Търговище, Председател e-mail: novini@einics.com

6. Д-Р ГАЛИНА ЦВЕТКОВА Общински комитет “Васил Левски” – Плевен, Председател e-mail: vivamed_eood@yahoo.com

7. ГЕОРГИ ТРЕНЧЕВ Общински комитет “Васил Левски” – Разлог, Председател e-mail: georgitrenchev@abv.bg

8. ДАНИЕЛА ЦОНЕВА Общински комитет “Васил Левски” – Габрово, Председател e-mail: danielamail@abv.bg

9. Д-Р ЕМИЛ КАБАИВАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА КАРЛОВО e-mail: kmet@karlovo.bg

10. ЕМИЛ МОЛЛОВ Общински комитет “Васил Левски” – Велинград, Председател e-mail: еmollov@abv.bg

11. ИВАЙЛО МИЛУШЕВ Общински комитет “Васил Левски” – Видин, Зам.-председател e-mail: iv_milushev@abv.bg

12. АКАД. КОНСТАНТИН КОСЕВ

13. ДОЦ. КИРЧО АТАНАСОВ Общински комитет “Васил Левски” – Пловдив, Председател e-mail: atanasov@omg-bg.com

14. КРИСТИАНА СТАНКОВА Общински комитет “Васил Левски” – СЛИВЕН, Председател mail:kristiana.stankova@gmail.com

15. КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА Общински комитет “Васил Левски” – ЛОВЕЧ, Председател e-mail: kmet@lovech.bg

16. ЛЮБКА АЛЕКСАНДРОВА Общински комитет “Васил Левски” – ЛЕВСКИ, Председател e-mail: oblevski@abv.bg

17. МАРКО МЕЧЕВ Сдружение на Възрожденските градове, Панагюрище e-mail: markomechev@abv.bg

18. СТ.Н.С. ОГНЯНА МАЖДРАКОВА e-mail: omajdrakova@abv.bg

19. ПРОФ. ПЛАМЕН МИТЕВ СУ „Св. Климент Охридски”, Преподавател e-mail: plamdm@abv.bg

20. РУМЕН ПЕТРОВ Общински комитет “Васил Левски” – Велико Търново, Председател e-mail: rppdir@abv.bg

21. РУМЯНА НЕДЕЛЧЕВА Общински комитет “Васил Левски” – с. Опака, Председател e-mail: rif_1989@abv.bg

22. СТАНКА ДИМИТРОВА Общински комитет “Васил Левски” – ВАРНА, Председател e-mail: tania_vazrajdane@abv.bg

23. ДОЦ. ТОДОР ЧОБАНОВ ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА e_chernogorska@sofia.bg

24. ХРИСТИНА МАРКОВА Министерство на образованието и науката e-mail: h.markova@mon.bg

25. ЦВЕТАНА ЦАНОВА Общински комитет “Васил Левски” – СИЛИСТРА, Председател e-mail: tsanova13@mail.bg