НОВИНИ

Списък на Управителен Съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” мандат 2014 – 2016 г.

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ e-mail: v.vassilev@vasil-levski.bg секретар: Ангелина Георгиева, e-mail: a.georgieva@humanpower.bg ПРОФ. ПЛАМЕН МИТЕВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ служ.адрес: СУ“Св. Климент Охридски”;бул. “Цар Освободител” № 15 служ.тел. 02/987 62 92; 02/930 83 22 e-mail: plamdm@abv.bg ЧЛЕНОВЕ: ( по азбучен ред) БОЯН БОТЙОВ – председател Общонародна фондация “Христо Ботйов” e-mail: botyov.fond@gmail.com ВАСИЛ КАРАИВАНОВ e-mail: karaivanov.vasilev@gmail.com ВАСИЛ КОПЧЕВ – почетен председател, Общ.к-т „Васил Левски” – Плевен; ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ – председател Общ.к-т „Васил Левски” – Търговище e-mail:e_le_na@mail.bg ВЕСЕЛИН РУЖЕКОВ – ВИВАСТРОЙ ООД – София e-mail: vivastroi@abv.bg ДОЦ. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ – преподавател СУ „Св. Климент Охридски”; бул. “Цар Освободител” № 15; e-mail: g_vulchev@yahoo.com ГЕОРГИ ТРЕНЧЕВ – директор НУ „Яне Сандански” – Разлог e-mail: georgitrenchev@abv.bg ДАНИЕЛА ЦОНЕВА Регионален исторически музей – Габрово e-mail: danielamail@abv.bg ДОРА ЧАУШЕВА – директор, НМ “Васил Левски” ул. “Генерал Карцов” № 57, Карлово 4300; e-mail: dora.chausheva@abv.bg ЕВДОКИЯ ЕМАНУИЛОВА – председател Общински комитет “Васил Левски” – Пловдив; дом.тел. 032/ 26 29 22 ЕЛИНКА БОЯДЖИЕВА – председател Софийски комитет “Васил Левски” e-mail: elina.boydjeva@abv.bg ИВАЙЛО МИЛУШЕВ – педагогически съветник ПМГ „Екзарх Антим І”, ул. „Екзарх Антим І” № 17, Видин; e-mail: iv_miluschev@abv.bg ПРОФ. ИВАН СТОЯНОВ – председател Фондация „В. Левски” ВТУ “Св.св. Кирил и Методий”; e-mail: i.st@abv.bg ИВАН ЛАЛЕВ – общественик – Ловеч дом.тел. 068 60 44 83; АКАД. КОНСТАНТИН КОСЕВ – БАН e-mail: kossev.k@gmail.com МАРКО МЕЧЕВ – зам. председател Сдр. на Възрожденските градове, Панагюрище; e-mail: mmechev@abv.bg НИКОЛА ХАДЖИЕВ – НЦИАМ пл. Света Неделя” 19, София 1000; служ.тел. 02/988 13 43; ОГНЯНА МАЖДРАКОВА – ст. научен сътрудник e-mail: jety_chav@abv.bg СТАНКА ДИМИТРОВА – председател Общ.к-т „Васил Левски” – Варна e-mail: tania_vazrajdane@abv.bg СТАНКА ПАЛАЗОВА – зам.председател Общински комитет “Васил Левски” – Велико Търново e-mail: stankapal@abv.bg ТАНЯ МИЛУШЕВА-МАРЕВА – председател Общ. к-т „Васил Левски” – Смолян e-mail: tmareva@mail.bg ХРИСТИНА МАРКОВА – Министерство на образованието и науката; бул. „Княз Дондуков” № 2-А, София; e-mail: h.markova@mon.bg ЦВЕТАНА ЦАНОВА – НДФ “13 века България” РК – Силистра e-mail: tsanova13@mail.bg