НОВИНИ

Ръководни органи

ИЗПЪЛНИТЕЛНО БЮРО

ВАСИЛ ВАСИЛЕВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ секретар: Ангелина Георгиева, e-mail: a.georgieva@humanpower.bg ПРОФ. ПЛАМЕН МИТЕВ – ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ СУ“Св. Климент Охридски”;бул. “Цар Освободител” № 15; тел. 02/987 62 92; 02/930 83 22; e-mail: plamdm@abv.bg ДОЦ. ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ – преподавател СУ“Св. Кл. Охридски”;бул. “Цар Освободител” № 15; e-mail: g_vulchev@yahoo.com ДОРА ЧАУШЕВА – директор, НМ “Васил Левски”; ул. “Генерал Карцов” № 57, Карлово 4300; e-mail: dora.chausheva@abv.bg АКАД. КОНСТАНТИН КОСЕВ – БАН e-mail: kossev.k@gmail.com МАРКО МЕЧЕВ – зам. председател Сдр. на Възрожденските градове, Панагюрище; e-mail: mmechev@abv.bg ХРИСТИНА МАРКОВА – Министерство на образованието и науката; бул. „Княз Дондуков” № 2-А, София; e-mail: h.markova@mon.bg

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

ВЕНЕЛИН МАРИНОВ АНГЕЛОВ – член Общ.к-т „Васил Левски” – Троян e-mail: angelovab@mail.bg ЕМИЛ ИСКРЕНОВ МОЛЛОВ СОУ „Васил Левски” – Велинград e-mail: emollov@abv.bg ТРАЯНА ЦЕНОВА ТРИФОНОВА – председател Общ. к-т „Васил Левски” – Монтана Тел. 096 312 063 За контакти: ОФИС: гр. София – 1000 Площад „Славейков” № 11, етаж 2, стаи 3 и 4 Сътрудници: Иванка Николова; д-р Екатерина Захариева; Мария Стоянова; Тел.: 02 980 02 52; 02 988 35 83; БАНКОВА СМЕТКА: ОБЩОБЪЛГАРСКИ КОМИТЕТ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” Площад „Славейков” № 11, София 1000 UniCredit Bulbank Пл. „Света Неделя” № 7, София 1000 Банков код: BIC: UNCRBGSF Сметка в лева:   IBAN: BG77 UNCR 7630 1007 5103 06