Scan 1

ЗАСЕДАНИЕ НА ИБ НА ОБКВЛ

by / No Comments / 40 View / януари 19, 2024

На 12 януари 2024 г. се състоя заседание на ИБ на ОБКВЛ. Присъстваха Васил Василев-председател, проф. Пламен Митев, Корнелия Маринова, Ивайло Милушев, д-р Георги Тренчев.

Отсъстваха д-р Галина Цветкова и Кристиана Добрева-Станкова.

Налице бе необходимият кворум за провеждането.

 

ИБ се спря на следните решения:

- свиква се заседание на УС, на което ще бъдат поканени и председатели на комитетите, в края на май-началото на юни. Точната дата ще бъде определена допълнително. Отговорник: Васил Василев

- Отбелязване 10-тата годишнина от създаването на клубове „Млади възрожденци“. Отговорник: Васил Василев и общинските комитети.

- Писмо до комитетите за отношение към предвидените конституционни промени, специално за двойното гражданство и доколко това съответства на идеите на Васил Левски. Отговорник: Васил Василев.

- Писмо до комитетите за мнение относно предложението те и ОБКВЛ да реагират по-често и по-ясно по въпроси, поставени от държавни, обществени органи и външни сили и дискутирани в публичното пространство. Отговорник: проф. Пламен Митев.

- Подготовка за честване на 190-годишнина от рождението на Любен Каравелов, 150-години от излизане на в-к „Знаме“ и 150 години от БРЦК.

- да бъде поканен проф. Пламен Митев в телевизионното предаване „Не се страхувай!“.

- да се организира научна конференция или друго подходящо събитие за отбелязване на 95-годишнина от рождението на проф. Д. Дойнов и на 100-годишнината  от рождението на проф. Крумка Шарова. Събитието може да съвпадне с откриването на обновения музей на Апостола в гр. Ловеч. Отговорник: Корнелия Маринова.

- Да се обърне внимание на комитетите да изпратят плановете си за 2024-та година. Отговорник: Васил Василев.

- Обощаване и синтезиране на идеите и идеологията на Васил Левски като водещи елементи при определяне на отношението на ОБКВЛ и общинските комитети към поставените пред тях национални въпроси и проблеми. Отговорник: проф. Пламен Митев.