НОВИНИ

Дарители

Българското законодателство предвижда следните данъчни облекчения в полза на физически и юридически лица, които направят дарение на НПО, каквото е „Общобългарски Комитет Васил Левски“, работещо в обществена полза.

 За фирми дарители

За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на НПО

 За граждани дарители

Годишният облагаем доход на лицето се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на НПО

 
Дата Име Сума Воля на дарителя