Съвещание на 18 ноември 2019

Свикване на съвещание с членовете на УС и с председателите на ОК „Васил Левски”, на 18 ноември 2019 г.

by / No Comments / 146 View / ноември 5, 2019

Съвещание на 18 ноември 2019